X och O – Defensiva personalgrupper

I artikelserien X och O prövar vi att gå lite djupare in i spelets taktik och terminologi för den som redan kan en del om vår sport.

Den första artikeln i X och O-serien omhandlade offensiva personalgrupper, och om du behöver en uppfriskning hittar ni den här. Det är då naturligt att vi följer upp med de defensiva personalgrupperna.

Försvaret försöker som regel matcha sin personalgrupp för att så effektivt som möjligt kunna stoppa anfallet. Om anfallet visar personalgrupp 00 (0 RBs, 0 TEs och 5 WRs) är det naturligt att försvaret byter ut sina LBs, som gärna är bättre på att försvara mot springspel, mot DBs, som är specialiserade på att försvara mot passpel. Det här betyder också att anfallet kan använda sina personalgrupper för att få ett försvar att byta ut vissa spelare. Ett exempel på det är om ett försvar har många duktiga LBs, så kan anfallet använda många WRs för att få försvaret att byta ut en duktig LB mot en DB som kanske inte är en lika bra spelare.

Alla lag har ett basförsvar som passar spelarmaterialet i truppen, och taktiken som tränaren önskar att använda (eller helt enkelt den han kan bäst). I den moderna fotbollen finns det egentligen bara två basförsvar, som precis som anfallets personalgrupper beskrives med två tal, och de är 4-3 och 3-4. Det första talet är antalet defensiva linjemän (DL) som är på planen, och det andra talet är antalet linebackers (LB). Precis som i anfallets personalgrupper kan vi då, utifrån att vi vet hur många spelare vi får ha på planen samtidigt, räkna ut hur många defensiva backar (DBs) som är i basförsvaret. Ett 4-3 basförsvar har då 4 DLs, 3 LBs och 4 DBs, medans ett 3-4 basförsvar har 3 DLs, 4 LBs och 4 DBs. De defensiva backarna (DBs) delas upp i corner backs (CBs) safeties (FS/SS), och i basförsvaret har man två av varje på planen.

Basförsvaret är alltså grunden för försvaret, men det är inte alltid som det passar bra mot ett anfalls personalgrupper. Det är med andra ord behov för att ha olika defensiva personalgrupper innanför sitt basförsvar. Här slutar talsystemet, och vi går över till amerikanska mynter.

Nickel – I ett nickelförsvar tar man ut en LB, och sätter in en extra DB. För ett lag med ett 4-3 basförsvar är nickelförsvaret 4-2-5 (4 DLs, 2 LBs och 5 DBs), medans det i ett 3-4 basfösvar är 3-3-5 (3 DLs, 3LBs och 5 DBs). Namnet kommer från det amerikanska myntsystemet där en nickel är värd det samma som 5 cents, och i nickelförsvaret är det 5 DBs på planen.

Dime – I ett dimeförsvar tar man ut ytterligare än LB, och sätter in en extra DB. Det betyder att det är 6 DBs på planen, och då kan man undra varför det heter dime när det är det samma som 10 cents. Förklaringen är att dime är nästa steg i det amerikanska myntsystemet, och att det helt enkelt är enklare att säga än ”nickel och en cent”. Ett 4-3 basförsvar blir då 4-1-6 (4 DLs, 1 LB och 6 DBs), medans det i ett 3-4 basförsvar blir 3-2-6 (3 DLs, 2 LBs och 6 DBs).

Quarters – Nästa personalgrupp är quarters (igen, nästa steg i myntsystemet) där ytterligare en DB kommer in på planen. Till skillnad från i nickel- och dimeförsvar tar man oftast ut en DL istället för en LB om basförsvaret är 4-3, detta då försvaret blir väldigt sårbart för springspel. Ett quartersförsvar blir då, oftast, 3-1-7 (3 DLs, 1 LB och 7 DBs) oavsett vilket basförsvar som används. Quarters är ett renodlat passförsvar, och används endast i situationer där man ”vet” att det kommer en pass.

Goalline – Personalgruppen goalline är den raka motsatsen til quarters. Goallineförsvar används gärna när anfallet endast har en yard eller två kvar till endzone, och består av 5-6 DL, 3-4 LBs och antalet DBs styrs gärna av antalet WRs som anfallet har på planen.

I tabellen kan vi se vilken defensiv personalgrupp som det är vanligt att matcha mot olika offensiva personalgrupper. Tabellen är inte facit, och jag hävdar att det är vanligare att se personalgruppen nickel matchad mot personalgruppen 10 i Superserien än personalgruppen dime.

I NFL är det personalgruppen nickel som dominerar, och den användes ca 60% av alla defensiva spel i 2020. Basförsvaret är nummer två på listan och användes ca 24% i 2020. Fördelningen mellan de två basförsvaren 4-3 och 3-4 är nästan 50/50, och det varierar lite från år till år vilken som används mest. Dime användes ca 15%, och goalline ca 1%.

LB Rikard Carlsson (t.h.) tillsammans med Edvin Jönsson.

Om det er en trend för defensiva personalgrupper så är det att användningen av nickel har ökat för varje år de sista tio åren. Det har också skapat en ny roll på försvaret – hybridspelaren. En otroligt nyttig hybridspelare är en som kan spela rollen som LB mot springspel, men samtidigt är tillräckligt snabb och rörlig för att kunna täcka en passmottagare. I Black Knights fylles den rollen av Rikard Carlsson som troligen är Sveriges bästa på att göra just det.