X och O – Offensiva personalgrupper

I artikelserien X och O prövar vi att gå lite djupare in i spelets taktik och terminologi för den som redan kan en del om vår sport.

Kanske har du suttit sent en söndagskväll framför tven, och hört en kommentator säga något som – ”Raiders are a natural 11 personnel team, but they also like to use 12 personnel in certain situations”. Vad betyder då detta? 11 personnel? 12 personnel?

I brist på en bra svensk översättning av personnel använder jag i denna artikelen begreppet personalgrupp. I anfallet har man totalt elva spelare på planen samtidigt, och av de elva är fem offensiva linjemän (OL) och en är quarterback (QB). Då återstår det fem spelare som antingen är Running back (RB), Tight end (TE), eller Wide receiver (WR). De olika personalgrupperna beskriver hur många av varje position som är på planen samtidigt, och det gör man alltså med två tal.

Det kan verka märkligt att beskriva tre positioner med två tal, men då det maximala antalet är givet (5) vet man hur många av den tredje positionen som är på planen ändå. Uppbygnaden av talsystemet är att första talet beskriver hur många RBs det är på planen. Det andra talet beskriver antalet TEs som är på planen, och genom att subtrahera summen av de två talen från konstanten 5 vet vi antalet WRs som är på planen.

Tabellen beskriver de olika personalgrupperna och antalet RBs, TEs och WRs som är på planen samtidigt

I NFL är personalgruppen 11 (1 RB, 1 TE och 3 WR) den klart vanligaste, och i 2021 användes den i totalt 61% av alla spel i anfallet. Los Angeles Rams var det lag som använde personalgruppen mest av alla lag, 86% av alla anfallsspel i 2021, medans Miami Dolphins var i andra änden av skalan när de använde personalgruppen endast 28% av alla anfallsspel. Dolphins favoritpersonalgrupp var personalgrupp 12 (1 RB, 2 TE och 2 WR) som de använde 61% av alla spel i anfallet. Personalgrupp 12 är också nummer två på listan över de mest använda personalgrupperna i NFL med 21% av alla anfallsspel. Nummer tre på listan är personalgruppen 21 (2 RB, 1 TE och 2 WR), men då faller andelen helt ned till 7% av alla anfallsspel.

Vi ser alltså att i NFL är det personalgrupperna 11 och 12 som används mest, men det finns lag som går lite mot strömmen och favoriserar andra personalgrupper. San Fransisco (34%), New England (23%), Baltimore (22%) och Atlanta (20%) använde personalgruppen 21 långt mer än genomsnittet på 7% för hela NFL. Cleveland gillade många TEs samtidigt på planen och använde personalgruppen 13 (1 RB, 3 TE och 1 WR) hela 17% av alla anfallsspel i 2021, samtidigt som genomsnittet i NFL endast var 4%.

Personalgrupperna 11 och 12 är populära i NFL för att det går att både springa med bollen och passa bollen effektivt ur båda personalgrupperna. Det är dock mer vanligt med passpel ur personalgrupp 11, och oftare springspel ur personalgrupp 12.

I Sverige och Superserien ser vi ofta personalgruppen 10 (1 RB, 0 TE och 4 WR), som endast användes vid 2% av alla anfallsspel i NFL i 2021. Varför är då denna personalgrupp så populär i Sverige? Sanningen är att den är populär i stora delar av Europa av den samma anledningen. Spelare som passar till positionen TE (kombinationen att kunna blocka som en OL och fånga bollar som en WR) växer inte direkt på träd, och många lag i Sverige, men också i Europa, saknar helt en TE i sin spelartrupp. Personalgrupperna 11 och 12 blir då omöjliga att använda då de kräver en TE på planen.

Vill du läsa mer om statistiken över personalgrupper i NFL? Alla tal är hämtade från sharpfootballanalysis.com