Hälsoteamet

Hälsoteamet skapades då föreningen har sett en ökning av psykisk ohälsa hos barn och
unga i föreningen. För att motverka detta tog föreningen initiativet att skapa ett hälsoteam. Ett av våra mål är att uppmärksamma psykisk ohälsa och inte förminska allvaret i detta i syfte med att bryta normen om att be om hjälp.


Vi i hälsoteamet erbjuder stöd genom att vara kontaktbara om föräldrar, barnen eller andra i föreningen är i behov av att prata. Vi kan då hänvisa till rätt resurser att ta hjälp ifrån som finns i samhället. Har man svårt att ta kontakt självmant med dessa externa aktörerna kan vi vara behjälpliga genom att göra det tillsammans. Vissa har bara ett behov av att prata och självklart finns vi tillgängliga för det med.


Vi vill även skapa ett bättre nätverk mellan barn, unga och dess föräldrar för att snabbt
lyckas fånga upp de barn, unga som mår dåligt.


Hälsoteamet kan alltid kontaktas via mail, skicka frågor och funderingar direkt till våran mail.

Vilka är vi?

Sepehr Mohammadi

Seppe till höger på en träning på Pettersberg i januari 2023. Här tillsammans med Kasper Babben Wedberg. Seppe spelande tränar för runningbacks och Kasper flerårig landslagsman.

Jag heter Sepehr Mohammadi men alla kallar mig Seppe. Jag är utbildad

socialpedagog och jobbar som närvarocoach/familjebehandlare där jag får möjligheten

att förbättra skol närvaron hos barn och unga och förbättra deras mående. Jag kom till

ÖBK 2012 från Uppsala 86ers, där min karriär påbörjades 2004. Jag brinner för att

förbättra människors vardag och mående framförallt när det gäller barn och ungdomar

Sepehr Mohammadi spelande coach och socialpedagog

Teresia Keskitalo

Teresia Keskitalo tvåa från höger, efter en landskamp i Finland

Jag heter Teresia Keskitalo och jobbar som psykolog på Capio Hjärnhälsan.

Jag började spela amerikansk fotboll i ÖBK 2016 och har innan dess spelat handboll i ca

15år. Idrott har alltid varit en stor del av mitt liv och jag önskar att alla ska få uppleva den

gemenskap och de lärdomar som idrotten har gett mig, både på och vid sidan av planen.

Teresia Keskitalo, landslagsman och spelare

Oscar Sundqvist

Oscar Sundqvist, landslagsman samt spelande tränare i ÖBK

Jag heter Oscar Sundqvist och är 29 år gammal. Blev en del av ÖBK-familjen

under 2011 när jag gjorde mitt första år i u19. Innan har jag spelat vanlig fotboll så länge jag kan minnas och dator spelande har alltid varit en stor del av mitt liv. Jag är en nyexaminerad civilekonom med inriktning CSR, organisation och ledarskap. För tillfället arbetar jag som sälj utvecklare på Spintr. Jag brinner för människor, relations skapande och att hjälpa andra.

Oscar Sundqvist, landslagsman och spelande coach i ÖBK

Aleksi Nyström

Aleksi Nyström, coach i herrlaget och för våra ungdomar

Jag heter Aleksi Nyström och är 29 år gammal och jobbar på Virginska

Gymnasiet som resurspedagog och specialidrottstränare i amerikansk fotboll. Jag kom

till Örebro som spelare 2014 ifrån tidigare spel i USA på Santa Barbara city college och i

Göteborg Marvels. Jag har sedan dess hunnit med ett par säsonger i superserien som

defensive end men fick lägga skydden på hyllan pga skador och är numera aktiv som

tränare i Black Knights herrlag

Aleksi Nyström, specialpedagog och tränare

Vi värnar om våra medlemmar i föreningen

En av våra uppgifter i hälsoteamet är att förbättra den psykiska hälsan hos våra medlemmar i föreningen. Därmed vill vi informera om vad psykisk ohälsa innebär samt vem man kan vända sig till om man skulle uppleva ett sämre psykiskt mående

Vad är psykisk ohälsa?

Den psykiska hälsan påverkas av många saker. Arv och miljö är något som formar oss som människor både positivt och negativt. Psykisk ohälsa kan påverkas av en persons genetik, exempelvis om man har detta som en medfödd sårbarhet. Det kan även vara en påverkan av miljön, vilket är det runtomkring oss där man växt upp eller lever just nu. Vad vi gör, hur vi lever och vad vi är med om, men också av de rättigheter, möjligheter eller begränsningar som samhället och vår omgivning ger oss. Beroende på vilka påfrestningar vi blir bemötta av under livets gång och hur vi hanterar dessa avgör hur vi mår inombords. Alla människor kan må psykiskt dåligt och psykisk ohälsa är något som de flesta av oss kommer i kontakt med någon gång under livet, antingen att man själv upplever någon form av psykisk ohälsa eller genom att någon närstående gör det

Vad kännetecknar psykisk ohälsa?

Precis som en förkylning har symptom som snuva och hosta så har psykisk ohälsa också symptom. Psykisk ohälsa kan handla om allt från tillfälliga besvär av oro, nedstämdhet eller sömnsvårigheter, till att man upplever ensamhet eller att man mår sämre i en längre period, med svårare psykiska sjukdomar som ångest eller depression. Man kan även höra, se eller upplever saker som andra inte gör. Det som kännetecknar psykisk ohälsa är att den påverkar välbefinnandet och hur man fungerar i vardagen. Vissa mår sämre i perioder och bättre i andra, men det dåliga måendet är ett återkommande problem

Vad kan man göra?

Det är viktigt att prata med någon – Oftast kan detta vara det svåraste steget att ta och därmed väljer många att hålla det för sig själva, vilket kan förvärra måendet

Vänd dig till hälsoteamet – Ibland kan det vara svårt att öppna upp sig till någon man har en relation till, därmed kan man vända sig till oss på hälsoteamet då vi fungerar som en neutral pjäs som kan lyssna och hjälpa dig vidare om du behöver det. Mejla teamet på mail

Suicid

Upplever du självmordstankar så är det av stor vikt att du vänder dig till någon. Du kommer aldrig vara ensam och föreningen kommer alltid att finnas där för dig. Vill du prata med en okänd så finns det flera hemsidor där man kan välja att ringa eller chatta för att få hjälp, vi nämner några nedan. Dessa hemsidor erbjuder hjälp dygnet runt.

Ingen ska behöva gå igenom ett dåligt mående ensam och föreningen kommer alltid finnas där för dig