Hälsoteamet

Vi värnar om våra medlemmar i föreningen.

En av våra uppgifter i hälsoteamet är att förbättra den psykiska hälsan hos våra medlemmar i föreningen. Därmed vill vi informera om vad psykisk ohälsa innebär samt vem man kan vända sig till om man skulle uppleva ett sämre psykiskt mående.

Vad är psykisk ohälsa?

Den psykiska hälsan påverkas av många saker. Arv och miljö är något som formar oss som människor både positivt och negativt. Psykisk ohälsa kan påverkas av en persons genetik, exempelvis om man har detta som en medfödd sårbarhet. Det kan även vara en påverkan av miljön, vilket är det runtomkring oss där man växt upp eller lever just nu. Vad vi gör, hur vi lever och vad vi är med om, men också av de rättigheter, möjligheter eller begränsningar som samhället och vår omgivning ger oss. Beroende på vilka påfrestningar vi blir bemötta av under livets gång och hur vi hanterar dessa avgör hur vi mår inombords. Alla människor kan må psykiskt dåligt och psykisk ohälsa är något som de flesta av oss kommer i kontakt med någon gång under livet, antingen att man själv upplever någon form av psykisk ohälsa eller genom att någon närstående gör det.

Vad kännetecknar psykisk ohälsa?

Precis som en förkylning har symptom som snuva och hosta så har psykisk ohälsa också symptom. Psykisk ohälsa kan handla om allt från tillfälliga besvär av oro, nedstämdhet eller sömnsvårigheter, till att man upplever ensamhet eller att man mår sämre i en längre period, med svårare psykiska sjukdomar som ångest eller depression. Man kan även höra, se eller upplever saker som andra inte gör. Det som kännetecknar psykisk ohälsa är att den påverkar välbefinnandet och hur man fungerar i vardagen. Vissa mår sämre i perioder och bättre i andra, men det dåliga måendet är ett återkommande problem. 

Vad kan man göra?

Det är viktigt att prata med någon – Oftast kan detta vara det svåraste steget att ta och därmed väljer många att hålla det för sig själva, vilket kan förvärra måendet.

Vänd dig till hälsoteamet – Ibland kan det vara svårt att öppna upp sig till någon man har en relation till, därmed kan man vända sig till oss på hälsoteamet då vi fungerar som en neutral pjäs som kan lyssna och hjälpa dig vidare om du behöver det.  Mejla teamet på: halsoteamet@blackknights.eu


Suicid

Upplever du självmordstankar så är det av stor vikt att du vänder dig till någon. Du kommer aldrig vara ensam och föreningen kommer alltid att finnas där för dig. Vill du prata med en okänd så finns det flera hemsidor där man kan välja att ringa eller chatta för att få hjälp, vi nämner några nedan. Dessa hemsidor erbjuder hjälp dygnet runt.


Det finns flera hemsidor man kan gå in på för att få stöd.
spes.se
Suicidezero.se

mind.se

1177.
112.

Ingen ska behöva gå igenom ett dåligt mående ensam och föreningen kommer alltid att finnas där för dig.