Värdegrund

VISION

Örebro Black Knights ska vara en etablerad och attraktiv förening för medlemmar, partners, publik och media.

VÄRDEGRUND

Vi är en förening med tydliga grundvärden om vad vi anser vara viktigt, rätt och eftersträvansvärt. Dessa grundvärden anger ramarna för vår verksamhet. Vi har formulerat våra värderingar som följer:

Vi strävar efter ständig Utveckling i att göra vårt arbete lite bättre varje dag, varje vecka, varje månad. Utveckling av sig själv, sin teknik, sin styrka, sin kunskap samt att hela tiden fokusera utveckling av både individ likväl som lag och förening.

Vi ska alla visa Respekt för varje enskild individ och för var och ens unika personlighet. Respekt visar vi tydligt och ödmjukt mot våra lagkamrater, motståndare, ledare, domare och i alla interna och externa kontakter och relationer vi har när vi representerar vår förening.

Känsla av Samhörighet är något vi skapar tillsammans genom gemenskap och en trygghet.

Ansvar är något alla förväntas ta, för vår egen och för andras utveckling. Vi har alla och envar ansvar för att följa uppsatta regler och rutiner samt att värna om vår förening. Varje person har ansvar för sin attityd och sitt beteende i allt vi gör och hur det påverkar oss själva och andra