Personlig Sponsor

Johnny Andersson har Vikk Entertainment som personlig sponsor. Foto: Jonas Domfors

Personlig sponsor är väldigt viktigt för att jag ska kunna utöva och satsa fullt ut! Med hjälp av Vikk kan jag fokusera på att lösa uppgiften framför mig och lägga 110% in i idrotten.

Johnny Andersson, återvändare till ÖBK
Vikk Entertainment är personlig sponsor till Johnny Andersson.

Förena nytta med nöje säger man ibland. Att vara personlig sponsor är ett sådant ypperligt tillfälle att göra just detta. Hjälp en spelare med att täcka sina kostnader så han kan spela den sport han älskar och samtidigt få synas i ett positivt sammanhang.

För mer info om hur du kan bli en personlig sponsor kontakta Micael Jönsson mail eller Patrik Anshelm mail