Jacob Höglund ny styrelseordförande i Black Knights

Under gårdagens årsmöte valdes Jacob Höglund till ny ordförande för Örebro Black Knights IK i enlighet med valberedningens förslag. Kristian Franzén och Marie Hermansson sitter kvar 1 år på sina 2-åriga mandat och Linda Lindberg och John Kennedy valdes på nytt. Till adjungerad sekreterare valdes Jan Lönnman som därmed fortsätter bidra med sin enorma rutin i styrelserummet. Andreas Tysk valdes att även i fortsättningen ha befattningen kassör, och som suppleanter valdes Pelle Haglund (ytterligare 1 år) och Jakob Grufman (ny).

– Jag ser väldigt mycket fram emot att jobba inom den här föreningen, främst då jag ser en otrolig potential i vad vi kan åstadkomma tillsammans, meddelade Jacob Höglund årsmötet.

Nyinvalde Staffan Backman, till vardags arbetande som kommunikatör på SISU Idrottsutbildarna, belyste liknande värden som viktiga för hans val att tacka ja till nomineringen som styrelseledamot i Black Knights.

– Jag ser ett otroligt engagemang i Black Knights. Det är en förening i framkant, och man ser en stolthet bland föreningens medlemmar som jag tycker är beundransvärd. Det är också kul att få vara med i en process där en förening växt så oerhört, och fortsätter växa för varje år som går.

I och med årsmötet ser styrelsen ut som följer under 2016:

  • Ordförande: Jacob Höglund
  • Sekreterare (adjungerad): Jan Lönnman
  • Kassör: Andreas Tysk
  • Ledamöter: Marie Hermansson, Kristian Franzén, John Kennedy, Linda Lindberg, Staffan Backman
  • Suppleant 1: Pelle Haglund
  • Suppleant 2: Jakob Grufman

Black Knights vill samtidigt tacka de ledamöter och personer som kliver av sina poster. Ida Jensen för sitt ordförandeskap på 1 år där hon utvecklat styrelsen till att ha en mer strategisk roll än tidigare vilket möjliggörs i och med den omorganisation hon initierat och genomfört under sin mandatperiod. Tack också till Peter Thume som efter flera år vid styrelsebordet nu väljer att fokusera fullt ut på att vara ”idrottsförälder”. Micael Rödjemyr lämnar också sin post i styrelsen för att fokusera mer på sitt arbete inom Sportgrupp Herr där han varit starkt bidragande i de förbättringsåtgärder och rekryteringar på den sportsliga sidan som gjorts under året, med Målbild 2020 och långsiktig framgång som ledstjärna. Stort tack till er alla!