Deltagare sökes till forskningsprojekt kring hjärt-kärlsjukdomar

Nu söker Örebro universitet spelare i Black Knights som skulle vilja delta i ett forskningsprojekt om riskfaktorer för hjärt-kärlsjukdomar. Syftet med studien är att identifiera livsstilsfaktorer och biomarkörer som är involverade i utvecklingen av tidiga förändringar i kärlväggarna (ateroskleros) vilket på sikt kan leda till hjärt-kärlsjukdom.

Att delta i forskningsprojektet innebär att man får genomgå ett antal undersökningar vid Örebro universitet:

Ultraljudsundersökningar på kärl

Registrering av fysisk aktivitet (stegräknare)

Cykeltest för konditionsbedömning

Test av handstyrka

Blodtryck och kroppssammansättning (kroppsimpedansvåg)

Blodprov (stick i armvecket) för analys av bl a blodfetter, blodsocker, inflammations- och genetikmarkörer

Frågeformulär bl a angående matvanor, hälsa och livskvalitet

Undersökningarna genomförs vid två besökstillfällen, vid första besökstillfället bjuder vi på frukost. Efter att du varit på besök får du flera av dina provresultat mailade.

Är du icke-rökare mellan 18-25 år och intresserad av att delta i forskningsprojektet, vänligen boka tid på www.oru.se och sök LBA.

 

LBA-studien – Livsstil, Biomarkörer och Ateroskleros

Har du frågor så vänligen maila LBA@oru.se eller kontakta projektkoordinator Ulrika Fernberg: 019-30 30 54

 

Hjärtligt välkommen!