Praktikanten William Stålhök: ”Full fart första veckan på praktiken”

Vecka 48, slutet av november och aktiviteten inom Black Knights organisation är på topp. Likt Batman och Robin har klubbchef Jimmy Palmborg och jag samarbetat under veckan för att på olika sätt utveckla organisationen framåt.

Arbetet under perioden har till stor del koncentrerats mot Black Knights befintliga nätverk där vi bland annat haft möten med både nuvarande partners men även potentiella intressenter.

”Det är viktigt att aktivt arbeta med hur vi kan göra våra partners nöjda och erbjuda dem lösningar som passar just dem samtidigt som de får möjlighet att utöka sin kundkrets med hjälp av vårt företagsnätverk” kommenterade Jimmy Palmborg angående Black Knights nätverksträff som genomfördes på Eyra Café och Bistro i veckan.

12276834_1480138048961661_755892629_n

Utöver att föra en dialog med sponsorer och partners kring olika samarbeten har arbetet också innefattat planering av olika moment som föreningen har på agendan att genomföra. Det handlar dels om en partnerresa till London för att se NFL-matcherna som spelas på Wembley Stadium och nybyggda Twickenham i Oktober 2016, en resa som förmodligen också kommer göras tillgänglig för andra fotbollsintresserade i Sverige. Planeringen innefattar också den tidigare nämnda gymnasieturneringen i Amerikansk Fotboll där jag fått i uppdrag att på egen hand leda projektet med uppbackning från klubben. Än så länge ligger arbetet i en planeringsfas. Vi har börjat sätta upp kalkyler och ramar för vad som krävs och även mål för vad vi vill uppnå med turneringen, huvudsakligen handlar det självklart om att sprida sporten och få upp ett större intresse för Amerikansk fotboll. Vi har än så länge haft möte med en intresserad gymnasieskola och har ett inplanerat möte med en eventuell samarbetspartner för turneringen nästa vecka.”

William Stålhök går till vardags på Thorén Business School i Örebro och studerar på Ekonomiprogrammet med juridisk inrikting. Under 2 veckor kommer han göra sin APL (Arbetsplatsförlagt Lärande) hos Örebro Black Knights.