Valberedningens förslag till styrelse 2016

Det är många saker som ska fungera i en förening. Ett stort antal människor som jobbar i det tysta för att medlemmarna ska få njuta av att utöva världens bästa sport.
Nu på årsmötet är det dags att välja den styrelse som ska leda arbetet under året. Här nedan presenteras valberedningens förslag.

Styrelsen består av ordförande samt sex övriga ledamöter

Föreningen skall välja ordförande och en ledamot på ett år (fyllnadsval efter Peter Thume) samt tre ledamöter på två år.

Ordförande: Jacob Höglund

Ledamöter:
Marie Hermansson                   Vald 2015          Mandat slut 2017
Kristian Franzén                        Vald 2015          Mandat slut 2017
Staffan Backman – Ledamot, fyllnadsval
Andreas Tysk – Ledamot
John Kennedy – Ledamot
Linda Lindberg – Ledamot

Pelle Haglund – Suppleant 1
Jakob Grufman – Suppleant 2