Black Knights mot 2020 – omorganisation ska möta nya utmaningar

Det har hänt mycket i Black Knights organisation under det föregående året. Inför årsmötet meddelande Micael Jönsson – ordförande sedan lång tid tillbaka – att han inte skulle ställa upp för omval av personliga skäl. En till mångt och mycket ny styrelse ledda av nya ordföranden Ida Jensen skred till verket och har som sig bör behövt sin tid för att sätta sin in i verksamheten. Relativt tidigt insåg man att det arbete Micael Jönsson bedrivit ideellt utöver sitt ordinarie arbete skulle vara omöjligt för någon i nuvarande styrelse att mäkta med på samma premisser. Med den utveckling föreningen haft i medlemsantal, omsättning och marknadsvärde osv de senaste åren har också ökade utm
aningar tillkommit för att bibehålla och utveckla det arbete som gjorts tidigare. I samband med detta misslyckades värvningen av en tilltänkt amerikansk head coach som klubben haft kontakt med under lång tid pga familjeskäl som ingen kunde påverka. Detta ledde till att en ny head coach – Randy Beverly Jr – tillsattes blott 2 veckor inför säsongsstarten på Studenternas borta mot Uppsala.

Målbild 2020

Konsekvenserna av den omorganisation Black Knights i och med det ovan nämnda tvingats till skulle komma att drabba hela föreningen på många sätt. Spelare och coacher både i seniorlaget och juniorleden fick inte de möjligheter att utvecklas och prestera som man ska kunna förvänta sig i Black Knights. Detta är inte acceptabelt menade styrelsen som tillsatte en kommitté med uppdrag att ta fram en målbild för var man ville att klubben ska vara 2020. Kommittén bestod av personer från såväl styrelsen, sportgrupper och andra befattningshavare inom organisationen, samt ett antal spelare och coacher. Tillsammans satte kommittén upp riktlinjer och en målbild för 2020 som på senaste styrelsemötet klubbades igenom av styrelsen. Mer om den kan du läsa här.

Omorganisation för att klara målen

_W3D4761
Tobias Stenström

Som en konsekvens av detta arbete har styrelsen som tidigare nämnts ansett att en omorganisation är nödvändig i föreningen. En avlönad roll behövdes för att täcka upp de frågor kring föreningens organisation som tidigare Micael Jönsson skött på ideell basis för att säkerställa och kunna ställa krav på att de uppsatta målsättningarna nås. I och med detta utsåg man tidigare marknadsansvarig Jimmy Palmborg till klubbchef med ett övergripande ansvar att leda Black Knights in i framtiden enligt de bestämda riktlinjerna. I samma veva har föreningen lyckats rekrytera en heltidsanställd ekonom/administratörstjänst som på ett effektivt sätt kommer kunna säkerställa att frågor kring ekonomi och planering m.m kommer kunna ske in house. Detta arbete kommer fr.o.m 1a oktober skötas av Tobias Stenström som varit engagerad som både spelare, ledare och domare inom amerikansk fotboll sedan 23 år tillbaka. Tobias är utbildad ekonom och kommer även sköta allt administrativt arbete kring dagsverken, ideellt arbete inom föreningen m.m. Pga Tobias kompetens kommer han även fungera som en ”quality control” i allt från efterföljande av administrativa regler, värdegrund och grafisk profil. Tobias anställning är möjlig genom det s.k lönebidraget vilket hans arbetsgivare erhåller pga nedsatt arbetsförmåga baserat på en diagnostiserad bipolär sjukdom.

– Vi välkomnar Tobias å det varmaste till vår förening och kan bara säga att en person med hans kompetens är starkt efterlängtad hos oss. Vi ser detta som en perfekt möjlighet för oss som förening att ge Tobias en miljö där han kan bli lyssnad på gällande sin funktionsnedsättning och där han får hålla på med något som han älskar, samtidigt som resursen är sedan länge efterlängtad i föreningen, säger klubbchef Jimmy Palmborg.

I och med Palmborgs nya uppgifter kommer klubben för att säkra upp behovet av att få in pengar till föreningen anställa Micael Jönsson som säljare. Anställningen är helt provisionsbaserad och innebär således ingen som helst ekonomisk risk för Black Knights.

994568_546036702110377_1315652792_n
Micael Jönsson på Behrn Arena

– Det här är en lösning jag tror är optimal sett till de rådande förutsättningarna, säger Palmborg. Micael har ett enormt nätverk och är en fantastisk försäljare. Han kommer kunna bidra till att ta vårt partnernätverk till en helt ny nivå.

Den sista pusselbiten i omorganisationen är att Claes Samuelsson som arbetat förklubben sedan 2012 kommer sluta efter oktober månad.

– Claes tjänst har tidigare finansierats av idrottslyftsmedel där hans uppgift har varit att rekrytera ungdomar till amerikansk fotboll genom att runt om i länet genomföra idrottslektioner i vår idrott, fortsätter klubbchef Palmborg. Detta har han gjort med enormt goda resultat och det är mycket Claes förtjänst att vi som förening ökat i antalet ungdomar under de år han funnits i klubben. Utöver detta har Claes varit en fantastisk stöttepelare för föreningen egentligen beträffande alla områden man kan tänka sig. Allt från försäljning, städning och administration till psykolog och kommentator. Inte minst har han också varit en nära vän till många, såväl spelare som anställda. Det är otroligt tråkigt att som förening förlora en sådan superresurs med såpass stort Black Knights-hjärta, och även för mig personligen att inte längre få jobba tillsammans med en så entusiasmerande och engagerad person. Dessvärre är verkligheten vad den är när det kommer till det ekonomiska stöd vi kan få för Claes insatser, och hur mycket vi än vill är det i dagsläget omöjligt att behålla tjänsten. Det enda vi kan göra är att gratulera de personer som i framtiden kommer få jobba med Claes och titta framåt.

1415473_10151962164572631_403967461_o
Claes Samuelsson slutar efter 4 år som föreningskonsulent