Ibland mår man SKIT, ibland mår man BRA

Ungdomars mentala hälsa är viktigt, därför har Örebro Black Knights tillsammans med andra elitlag i Örebro anslutit sig ihop för att stödja projektet Skit/Bra.

Utåt mot ungdomarna har vi valt att kalla projektet Skit/Bra. Vi vill med det kommunicera, att livet går upp och ner för alla. Livet är skit och livet är bra. Det är helt naturligt och något alla upplever. Det viktigaste i detta är hur vi ser på oss själva, hur vi hanterar motgångar och att alla upplever detta i sin vardag. Men det är också viktigt att hitta sitt självledarskap och sin riktning i livet. Vet man vad man vill, så är det lättare att också välja vad man ska göra för att ta sig själv i rätt riktning.

Projektledare Malin Lake

I projektet hittar vi även f.d. Black Knights spelaren, och nuvarande tränaren, Sepehr ”Seppe” Mohammadi.

Att investera i ungas mentala hälsa är inte bara en humanitär fråga, det är också en strategisk investering i samhällets framtid. När unga människor ges verktygen och resurserna för att hantera stress, ångest och andra utmaningar, kan de blomstra och bidra på ett meningsfullt sätt till samhället. En stark och frisk ungdomsgeneration är grundläggande för att bygga en hållbar och blomstrande framtid för alla.

Seppe Mohammadi

Projektet stöds av sponsorer och partners genom Elitlagen inom projektet. Vill du eller ditt företag vara med och stödja projektet, ta kontakt med oss i föreningen eller direkt till projektgruppen. Mer er hjälp investerar vi i ungdomarnas framtid.

Följ ungdomarnas och projektets resa!
www.skitbra.nu
Instagram: Skiitbra
Kontakt: info@skitbra.nu

Läs även mer på Nerikes Allehanda om projektet här.