STYRELSE

Ordförande: David Jonsson
Kassör: Andreas Tysk
Sekreterare:
Styrelseledamot: Marie Hermansson
Styrelseledamot: Linda Lindberg

Suppleant (1): Jacob Höglund
Suppleant (2):  Charlotta Gredenborn