Inspelet

Inspelet är ett projekt där vi arbetar tillsammans med SISU för att möjliggöra för funktionshindrade att få tillgång till idrotten. Projektledare för Inspelet hos Örebro Black Knights är Sara Isteffan, student på Sports Management vid GIH Örebro och rekryteringsansvarig i Örebro Black Knights Sportgrupp Ungdom.

Projektets syfte

Barn och unga med funktionsnedsättning ska erbjudas meningsfulla och hälsofrämjande fritidsaktiviteter genom ett ökat deltagande i idrottsföreningarnas verksamhet i Örebro län.

Metod

Genom att planera och samordna aktiviteter med olika värdföreningar kommer individer med olika former av funktionshinder bjudas in till och delta i en mängd olika idrottsaktiviteter.

Definitioner av funktionsnedsättning

  • Personer med rörelsehinder
  • Personer med synnedsättning
  • Personer med utvecklingsstörning
  • Personer med hörselskada/dövhet
  • Personer med neuropsykiatrisk funktionsnedsättning